היום, יום ראשון תשעה באב קבלת קהל במחלקת הגבייה תתקיים עד השעה 13:00.

לא תתקיים קבלת קהל בשעות אחה"צ 16:00-18:00.