תושבים יקרים

משרדי הוועדה לתכנון ובניה יהיו סגורים לקבלת קהל בין התאריכים 25-29.8 עקב יציאה לחופשה.

ב 1.9.19 ישובו לפעילות סדירה.