רשות הניקוז ונחלים שרון מזהירה אזהרה חמורה (סכנת מוות) מקרבה למקורות מים זורמים וערוצי נחל וחציית כבישים שאין אפשרות לאמוד את עומקם. מצורפת האזהרה במלואה. לתשומת לבכם.

אארפ-1006-רשויות-סכנת חיים-אזהרה ממזג אויר קיצון-חורף 2020-ס.pdf