במהלך יום זה יצאו תלמידי בתי הספר ותנועות הנוער למבצעי ניקיון ברחובות היישוב ובאתרי הטבע וכן יהיו שותפים בקמפיין לשמירה על הניקיון. לקראת יום הניקיון הלאומי יעברו התלמידים הדרכות בנושאי הקיימות, שמירת טבע, הפחתת פסולת, להטמעת ערכי הקיימות ולקיחת אחריות לשמירה על המרחב הציבורי.

 

להצטרפות ליוזמות הרבות סביב יום הניקיון הלאומי: מחלקת איכות הסביבה, אגף שפע

יחידה סביבתית:

 

sviva@pardes-hanna-karkur.muni.il