מוזמנים להציע הצעות להפקת פעילות/יות ספורט במסגרת "אביב ספורטיבי במושבה"

שיערך סביב חודשים מרץ- אפריל.

הצעות יש להעביר לחבר המועצה, אבי אמתי, פרטים נוספים בטל: 050-835800

 הצעות יתקבלו עד 15.3.2020.

בברכה

מ.מ פרדס חנה כרכור