רגע לפני חג הפסח, שיתוף הפעולה מצדכם חשוב.

שימו לב לפנות גזם וגרוטאות רק בימי הפינוי.

בימים האחרונים הצטברו פניות רבות בנושא והמועצה נערכת לאכוף במידה הצורך.

לימי פינוי ומידע נוסף :

https://bit.ly/2Jml6G7