במטרה לסייע אזרחית, לרשויות במרחב שלנו.

שימו לב! להישמע לרואות משרד הבריאות- להישאר בבתים, מדובר בהנחיות מצילות חיים.