הרלב"ד ואגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח במשרד החינוך מאחלים הצלחה לתלמידים החוזרים לספסל הלימודים.
חשוב לדעת שכרגע משמרות הזה"ב ו"נשק וסע" מתקיימות באופן חלקי בלבד, ולכן חשוב לשים לב במיוחד לכללים הבאים:
V ילד עד גיל 9 לא חוצה לבד – הורים, תדאגו שמבוגר אחראי ילווה את הילדים לבית הספר ובחזרה ממנו.
V המסלול הבטוח – במידה והליווי נעשה על ידי אחים גדולים יש לרענן את "המסלול הבטוח" לבית הספר. זוהי הדרך הכוללת מספר מועט של כבישים, שבהם מעברי חצייה ושדה ראיה רחב. 
V הורים המביאים את ילדם ברכב פרטי – יש לעצור את הרכב במקום בטוח שלא מסכן את שאר משתמשי הדרך, ולהקפיד שהילדים יצאו מצד המדרכה בלבד.

רלבד