המועצה סיימה את היערכותה לקראת חזרת תלמידי י"א- י"ב ביום רביעי (6.5.20) . התלמידים יחלו מיד בתגבורים לקראת בחינות הבגרות.
 
הבוקר סיירו ראש המועצה, מנכ"ל המועצה ומנהלת אגף החינוך בבתי הספר התיכוניים ואמדו מקרוב את מוכנות בתי הספר והצוותים החינוכיים.
 
בכלל מוסדות החינוך בוצעו ניקיונות וצוותי החינוך ערוכים בהתרגשות לקראת חזרתם של התלמידים.

בתוך כך, המועצה תגברה את בתיה"ס בעובדי ניקיון ותקצבה רכישת מיגון אישי לצוותי החינוך ולתלמידים.
 
החל מיום רביעי הקרוב כלל מסגרות החינוך המיוחד ישובו לפעילות באופן מלא.