בהמשך להחלטת המדינה חל איסור על הדלקת מדורות בל"ג בעומר השנה.

במהלך ערב החג, 11.5.20 יופעלו סיורים משולבים של פיקוח המועצה ומשטרת ישראל ותבוצע אכיפה, כולל מתן קנסות למפרי ההנחיות.

מוקד 106 זמין עבורכם בכל דבר ועניין.

חג שמח