המועצה, יצאה למכרז בעלות על ביה"ס החקלאי, כמתחייב על פי חוזר מנכ"ל. למכרז זה ניגשו שלוש רשתות חינוך: "אורט", "עתיד" ו"עמל". ועדת המכרזים התקיימה ביום ד' 20.5.20 והרשת שנבחרה במכרז "אורט".

רשת "אורט" תחליף את רשת "ברנקו וייס" שניהלה את ביה"ס במשך 10 שנים.

רשת "ברנקו וייס" היא האחראית להכנת שנה"ל הבאה בכל הקשור לכוח אדם מנהלי, צוות ההוראה, תקן השעות ועוד. העברת הבעלות בין רשת "ברנקו וייס" לבין רשת "אורט" תיעשה עד ה 31.5.20.

המועצה מודה לרשת "ברנקו וייס" על תרומתה לעשייה החינוכית בביה"ס החקלאי ומקדמת בברכה את רשת "אורט".