בימים אלו מקודמת בצפון פרדס חנה תכנית מתאר להתחדשות עירונית.

התכנית מקודמת על ידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ומועצה מקומית פרדס חנה כרכור.

תכנית המתאר מלווה בתהליך  תהליך שיתוף ציבור.

 

תכנית להתחדשות צפון מערב פרדס חנה כרכור, דף מידע לתושבים.

מצב קיים צפון מערב פרדס חנה - כרכור

 

שאלון צרכים ועמדות: תכנית להתחדשות עירונית באזור מגורייך