סדרה מס 2:

הכשרת נאמני היער העירוני

 

מטרות:

  • שיפור בריאות העצים במרחב הציבורי והפרטי באמצעות הכשרת מתנדבים אשר יתגברו ויעצימו  פעולות המועצה בשמירה וטיפוח היער העירוני.
  • העלאת המודעות והעמקת הידע וההבנה של התושבים לשמירת וטיפוח היער העירוני על מגוון שכבות הצומח .
  • רתימת שותפים להצמחת היער העירוני .
  • עידוד הובלת פרויקטים של התושבים כגון אימוץ עצי אלונים ושמירתם.

 

יעדים:

  • חיזוק ממשק פעילות משותף עם הקהילה לשמירת היער העירוני.
  • מתן כלים לאיתור פגעים ופגיעות בעצים במרחב הציבורי- לשמש העיניים והאזניים של אגרונום המועצה.
  • מתן כלים לטיפוח עצים במרחב הפרטי לעיבוי היער העירוני.
  • בסיום ההכשרה הובלת פרויקט משותף אחד לפחות עם הקהילה.

 

שיטה:

קיום סדרת סיורים מקצועיים לתושבים להעמקת הידע והיכרות עם אתגרי השמירה וטיפוח העצים.

 

עלות:

 20 ₪ לסיור או 80 ₪ לכל הסדרה.

 

סילבוס להכשרה:

סדרת של 5  סיורים מקצועיים

שעות המפגשים: 18:00-20:00

 

מפגש 1 : מזיקים ומחלות בעצים . יום ראשון 19.7 בשעה 18:00. בית הראשונים.

נושא: מתן כלים לזיהוי פגעים - מזיקים ומחלות בעצים ודרכי התמודדות. מרצה:  אופיר אטינגר-מדריך הגנת הצומח בשה"מ משרד החקלאות

 

מפגש 2: גינון מקיים.  יום ראשון. 26.7 בשעה 18:00. בית הראשונים.

נושא: למידה אודות עקרונות הגינון המקיים ותועלותיו לבריאות האדם והאדמה. מרצה: רונזה אמארה – מדריכת תחום הנדסת הצומח בשה"מ משרד החקלאות.

 

מפגש 3: טיפול וגיזום נכון בעצי נוי. יום ראשון 2.8 בשעה 18:00. בית הראשונים.

נושא: מתן ידע נחוץ לטיפול בעצים, הבנת חשיבות ועקרונות הגיזום הנכון לבריאות עצים ובטיחותם במרחב הציבורי . יוסי בן שחר- מדריך תחום הנדסת הצומח בשה"מ משרד החקלאות.

 

מפגש 4: ריבוי צמחים ודיון מסכם. יום שלישי 11.8 בשעה 18:00. גינה קהילתית גן הציפורים.

נושא: סדנא מעשית בריבוי צמחים. מנחה: גור רתם אגרונום המועצה.

 

מפגש 5: עזרה ראשונה לעצי האלון. יום ראשון 16.8, בשעה 18:00. בית הראשונים.

נושא: התמודדות עם מגוון איומים הפוגעים באלונים. מרצה: גור רתם אגרונום המועצה.

סיכום: קיום דיון על חיזוק ממשק העבודה המשותף עם הקהילה וקידום פרויקטים לשמירת וטיפוח היער העירוני ובחירת פרויקט להובלה משותפת.

 

לינק להרשמה בדף הסליקה המאובטח: https://direct.tranzila.com/noarcha/

sample1_נאמני-יער