לראשונה במועצה סטודנטים מוזמנים לעשות פרקטיקום בתחומים מוניצפאליים: סביבה וקיימות, הנדסה ותשתיות, חינוך ונוער, רווחה וקהילה ותקשורת.

לפרטים נוספים: https://bit.ly/2ZyhhWQ

sample1_מלגות

פרדס חנה כרכור