תושבים יקרים,
מעדכנים כי חברת 'מקורות' שינתה את מקור האספקה של המים מקידוחים למי הכנרת. בימים אלה יתכן שאתם חווים שינוי בטעם המים הנובע מתהליך ההכלרה הנדרש ואשר נעשה בהתאם לתקן. 

מחלקת המים שלנו עוקבת אחר השינויים ועורכת דיגומים בשטח - לא נמצאו חריגות ואין פגיעה באיכות המים ו/או לבריאות הציבור.