החל מיום ראשון ה- 12.9 יחלו ברחוב עבודות הסדרת רחוב החרובים.

שיכללו בין השאר הסדרת מפרצי חניה, מדרכות וריבוד אספלט חדש.

בזמן העבודות יהיו שינויים זמניים בהסדרי התנועה והרחוב יהפוך לחד סיטרי מדרך הנדיב לרחוב הדקלים.

עמכם הסליחה