ראש המועצה, הגר פרי יגור: "בעבודה משותפת יחד עם מאות תושבים הצלחנו לשמר באופן מלא את חורשת האלונים העתיקים והושגה הפחתה משמעותית (של כ- 30 אחוז) מהבניה המתוכננת של רשות מקרקעי ישראל".

כזכור, לפני כשלושה חודשים, עם היוודע על התכנית, המועצה ומאות תושבים יצאו במאבק כנגד תכנית הבינוי של רשות מקרקעי ישראל בתוואי השטח המדובר. מאבק שבשיאו הפגינו מעל 1,000 תושבי המושבה בהפגנת ענק וכן חתמו כ-1,500 איש על עצומה נגד פגיעה בשטח האלונים. השטח המדובר מוגדר בתכנית המתאר כבעל ערכיות נופית גבוהה בשל עצי האלון העתיקים המצויים בו, חלקם עוד מהמאה ה- 19, שריד קדום ליער האלונים ההיסטורי באזור.

בדיון שהתקיים השבוע בועדה המחוזית חיפה, נדונה התכנית להפקדה. לצד חברי מליאת הועדה המחוזית, הכוללים נציגי משרדי ממשלה, ראשי רשויות מקומיות ואנשי לשכת התכנון המחוזית, השתתפו גם תושבים פעילים במטה הציבורי למאבק בתכנית. יו"ר הועדה המחוזית, מר איתמר בן דוד, נענה להשתתפות תושבים בדיון, לפנים משורת הדין, היות שעדיין לא מדובר בדיון בהתנגדויות אלא רק להפקדה.

במסגרת הדיון, הצוות המקצועי של המועצה ביחד עם ראש המועצה, הציגו את עקרונות התכנון כי יש לשמור על כל חורשת האלונים כשטח פתוח לרווחת הציבור. לצד זאת, דרשו לצמצם את מס' יחידות הדיור המבוקשות ע"י רמ"י, באופן שיעלה בקנה אחד עם צביון השכונה.

הדיון נמשך כשלוש שעות, בסופו התכנסה מליאת הועדה לדיון פנימי. החלטת הועדה המחוזית טרם פורסמה באופן רשמי, אך פה אחד סברו משתתפי הדיון כי השטח של חורשת האלונים, בין רח' עמל והבוטנים, ישאר פנוי ממגורים!!

עם זאת, הועדה המחוזית אישרה הקמת 80 יח"ד בשטח הסמוך לנווה מיכאל (לא בחורשת האלונים!), תכנית שבמקור כללה 120 יח"ד. זה אמנם מהווה הפחתה של 30% מהתכנית המקורית, עם זאת ראשי הרשויות החברים בועדה, ביחד עם ראש המועצה הגר פרי יגור, הציעו חלופה נגדית לצמצם את הבניה למגורים ל-60 יח"ד, בהתאם לעקרונות ולחלופה שהציעה לשכת התכנון המחוזית עצמה בדיונים המקדמיים. עם פרסום הפרוטוקול המועצה תלמד את ההחלטה.