ביום שלישי הקרוב יחלו עבודות פיתוח רחוב אחוזה במקטע שבין היוגב למייסדים לרווחת ובטיחות התושבים.
 
שימו לב להסדרי התנועה החדשים בזמן העבודות:
 
רחוב אחוזה מצומת היוגב למייסדים יהפוך לרחוב חד סטרי, מכיוון מערב למזרח.
לא תהיה כניסה מרחוב המייסדים.
 
השינוי בהסדרי התנועה נובע מתפיסת מחצית מרוחב הדרך לטובת ביצוע תשתיות תת קרקעיות, ביצוע מדרכה ועוד.
 
צפי סיום העבודות כחודש וחצי.
 
שימו לב להשתמש בדרכים חלופיות.
 
פיתוח רחוב אחוזה בין היוגב למייסדים