התנגדות הוועדה בעניין תוספת זכויות בניה בתוכנית 308-1001502 התנגדות לתכנית 308-1001502 אחוזה.pdf