התנגדות לתכנית 308-0999284 - שינוי הוראות בניה לגוש 10074 חלקה 101-102 התנגדות מתוקנת 308-0999284 קדמה הבנים.pdf