ברח' גולן ושניר בין השעות 8:30 – 13:00 , וברח' הצפירה , הדקלים (בקטע שבין הצפירה לפיקא) ורח' הלבונה בין השעות 9:00 – 12:00