ביום חמישי 22.3.18 יוחלף מגוף מרכזי ברחוב פיקא. צפויה הפסקת מים מהשעה  9:00-14:00 ברחובות הבאים:

  • פיקא-מהנדיב עד לבוטנים
  • רחוב חן לכל אורכו
  • רחוב  הדקלים מהצפירה  עד לדרור

עמכם הסליחה