החל מה-8.4.2018 תחל המועצה בעבודות להנחת תשתית ביוב חדשה ברחובות חוגלה וזמיר. על רקע העבודות ולמען שמירה על בטיחות התושבים (לצורך תנועת כלי רכב הנדסיים) צפויים שינויים בהסדרי התנועה ברחובות אלו, וחלק מרחובות אלו ייסגרו זמנית לתנועה.

שיטת העבודה שנבחרה היינה מהמתקדמות שישנן והיא תבוצע בקידוח על מנת לצמצם את ההפרעה לתושבים ככל האפשר.

משך ביצוע העבודה המתוכנן היינו חודשיים- שלושה.

במידת האפשר ועם התקדמות העבודה יפתחו מעקפים על מנת לאפשר כניסת כלי הרכב לדיירי הרחוב באופן מוגבל ובהתאם לנהלי הבטיחות.

אנו מודים לכם על סבלנותכם ועל שיתוף הפעולה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד 106