לאחר מועד זה שעות קבלת קהל תתקיימנה כרגיל בימים:

שלישי - בשעות 16:00-18:00

חמישי - בשעות 8:30-10:30