דלג לתוכן העמוד
אפליקציה לתושב דף הפייסבוק שלנו ערוץ היוטיוב שלנו

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך סדר יום פרוטוקול תמליל וידאו
ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 66 (17/17) - אישור תכנית עבודה ותקציב המועצה לשנת 2018 28/12/2017 צפייה צפייה צפייה צפה
ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 67 (18/17) - בחירת הרכבי ועדות המועצה 21/12/2017 צפייה צפייה צפייה צפה
ישיבת מועצה מן המניין מס' 65 (16/17) 07/12/2017 צפייה צפייה צפייה צפה
ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 64 (15/17) בחירת ראש המועצה 23/11/2017 צפייה צפייה צפייה -
ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 63 (14/17) - דוחות בקורת 16/11/2017 צפייה צפייה צפייה צפה
ישיבת מועצה מן המניין מס' 62 (13/17) 09/11/2017 צפייה צפייה צפייה צפה
ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 61 (12/17) עדכון תקציב המועצה לשנת 2017 09/11/2017 צפייה צפייה צפייה צפה
ישיבת מועצה מן המניין מס' 60 א' (11/17) 17/09/2017 צפייה צפייה צפייה צפה
ישיבת מועצה מן המניין מס' 60 (11/17) 14/09/2017 צפייה צפייה - צפה
ישיבת מועצה מן המניין מס' 59 (10/17) 03/08/2017 צפייה צפייה צפייה צפה
ישיבת מועצה מן המניין מס' 58 (9/17) 06/07/2017 צפייה צפייה צפייה צפה
ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 57 (8/17) - אישור הצעת צו ארנונה לשנת הכספים 2018 22/06/2017 צפייה צפייה צפייה צפה
ישיבת מועצה מן המניין מס' 56 (7/17) 01/06/2017 צפייה צפייה צפייה צפה
ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 55 (6/17) - בנושא ביה"ס חקלאי 01/06/2017 צפייה צפייה צפייה צפה
ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 54 (5/17) - הקצאת קרקע עמותת אור הפרדס 18/05/2017 צפייה צפייה צפייה צפה
ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 53 (4/17) 18/05/2017 צפייה צפייה צפייה -
ישיבת מועצה מן המניין מס' 52 (3/17) נדחית 11/05/2017 צפייה צפייה צפייה צפה
ישיבת מועצה מן המניין מס' 51 (2/17) 02/03/2017 צפייה צפייה צפייה צפה
ישיבת מועצה מן המניין מס' 50 (1/17) 12/01/2017 צפייה צפייה צפייה צפה