בכל הגשת מועמדות למכרזי כ"א נדרש לצרף שאלון פרטים אישיים ממולא ע"י המתמודד.

 

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
דרוש/ה עו"ס משפחה באגף לשירותי רווחה וקהילה מכרזי כוח אדם 11/10/2021 24/10/2021
דרוש/ה עו"ס מרכז/ת מרכז מיצוי זכויות וגישור בקהילה מכרזי כוח אדם 11/10/2021 24/10/2021
דרוש/ה עו"ס להפעלת התוכניות "בשביל המיטיב" מכרזי כוח אדם 11/10/2021 24/10/2021
מכרז פנימי/חיצוני מס' 40/2021: מנהל מדור גזם ואשפה מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 10/10/2021 24/10/2021

עבור לארכיון דרושים