דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז חיצוני מס' 9/2018 לאיוש משרת מנהל/ת הספריות הציבוריות 18/05/2018 31/05/2018
מכרז חיצוני 10/2018 לאיוש משרת עו"ס רכז/ת לטיפול באוכלוסייה הוותיקה באגף לשירותי רווחה וקהילה 18/05/2018 31/05/2018
מכרז חיצוני מס' 12/2018 הארכה לאיוש משרת מנהל/ת המחלקה לגיל הרך 18/05/2018 31/05/2018
מכרז חיצוני מס' 11/2018 לאיוש משרת חשב/ת שכר 18/05/2018 31/05/2018
מכרז חיצוני מס' 13/2018 לאיוש משרת עו"ס משפחה באגף לשירותי רווחה וקהילה 18/05/2018 31/05/2018
מכרז חיצוני 8/2018 – הארכה לאיוש משרת פסיכולוג/ים חינוכי/ם במסגרת מחלקת שפ"ח 13/04/2018 31/05/2018
דרוש/ה עובד/ת עצמאי/ת לאיוש תפקיד פרויקטור מלווה עולים
דרושים/ות סייעות/ים לגני ילדים/ למילוי מקום
דרושים/ות משלבות/ים וסייעות/ים רפואיים במסגרות של החינוך הרגיל למילוי מקום
למחלקת הנוער דרוש/ה רכז/ת נוער

עבור לארכיון דרושים