בכל הגשת מועמדות למכרזי כ"א נדרש לצרף טופס בקשה למשרה פנויה ממולא ע"י המתמודד.

 

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מודעת דרושים מספר 13/2022 - "מילוי מקום מזכירה בבית ספר" מכרזי כוח אדם 03/10/2022 09/10/2022

עבור לארכיון דרושים