בכל הגשת מועמדות למכרזי כ"א נדרש לצרף שאלון פרטים אישיים ממולא ע"י המתמודד.

 

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז 50/2021: דרוש/ה מנהלנית בית ספר יסודי. מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 16/01/2022 20/01/2022
מכרז פנימי / חיצוני - 63/2021 דרוש/ה עובד/ת לאיוש משרת: מנהל/ת מחלקת חינוך על יסודי מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 06/01/2022 21/01/2022

עבור לארכיון דרושים