בכל הגשת מועמדות למכרזי כ"א נדרש לצרף שאלון פרטים אישיים ממולא ע"י המתמודד.

 

אין דרושים להצגה

עבור לארכיון דרושים