דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מודעת דרושים מס' 23/2022 לתפקיד סייע צמוד/ רפואי / שילוב בגני הילדים ובבתי הספר, במועצה המקומית פרדס חנה - כרכור. כללי 29/11/2022 06/12/2022
מכרז פנימי מספר 171/2022 – מנהל מרכז הורים וילדים מכרזי כוח אדם פנימי 24/11/2022 07/12/2022
מכרז פנימי מספר 169/2022 – ראש צוות נוער צעירים והתמכרויות מכרזי כוח אדם פנימי 24/11/2022 07/12/2022
דרושים מכרז פומבי 158/2022 – מנהל/ת מחלקת גנים ונוף מכרזי כוח אדם פומבי 17/11/2022 30/11/2022
דרושים מספר 18/2022 – עוס אזרחים ותיקים רכזת קהילה לדורות. מכרזי כוח אדם פומבי 17/11/2022 30/11/2022
מכרז פנימי מספר 166/2022 מנהל/ת תחנה לטיפול זוגי משפחתי מכרזי כוח אדם פנימי 16/11/2022 30/11/2022
מכרז פנימי מספר 163/2022 – ראש מדור אלימות מכרזי כוח אדם פנימי 15/11/2022 29/11/2022
מכרז פנימי מספר 162/2022 – ראש צוות מדור אזרחים ותיקים מכרזי כוח אדם פנימי 15/11/2022 29/11/2022
מכרז פנימי מספר 158/2022 – מזכירה לתחנה לטיפול זוגי ומשפחתי מכרזי כוח אדם פנימי 15/11/2022 29/11/2022
מכרז פנימי מספר 157/2022 – מזכירה במרכז קהילתי נוה פרדסים מכרזי כוח אדם פנימי 15/11/2022 29/11/2022
מכרז פנימי מספר 156/2022 – אחמש מוקד עירוני מכרזי כוח אדם פנימי 15/11/2022 24/11/2022
מכרז פנימי מספר 160/2022 - ראש צוות משפחה באגף לשירותי רווחה וקהילה מכרזי כוח אדם פנימי 14/11/2022 22/11/2022
מכרז פומבי מספר 151/2022 – לתפקיד מנהל מחלקת פיקוח אכיפה ושיטור עירוני מכרזי כוח אדם פומבי 07/11/2022 22/11/2022
מכרז פנימי - מזכירה בלשכת ראש המועצה מכרזי כוח אדם פנימי 06/11/2022 22/11/2022
מכרז פומבי מספר 150/2022 – עובד מינהל וזכאות מכרזי כוח אדם פומבי 03/11/2022 20/11/2022
מודעת דרושים מס' 17/2022 – עו"ס משפחה כללי 03/11/2022 13/11/2022
מודעת דרושים מס' 15/2022 ספרן לבית ספר שדות כללי 02/11/2022 08/11/2022
מכרז פנימי מספר 100/2022 – מנהלת בית הראשונים ויועצת מעמד לקידום האישה מכרזי כוח אדם פנימי 24/10/2022 02/11/2022
מודעת דרושים מספר 14/2022 – מילוי מקום מזכירה בבית ספר מכרזי כוח אדם 23/10/2022 30/10/2022
מכרז פנימי מספר 98/2022 – רכז צוות פקחי שיטור עירוני מכרזי כוח אדם פנימי 20/10/2022 03/11/2022
מכרז פנימי מספר 97/2022 – רכז צוות פקחים עירוניים מכרזי כוח אדם פנימי 20/10/2022 03/11/2022
מודעת דרושים מספר 13/2022 - "מילוי מקום מזכירה בבית ספר" מכרזי כוח אדם 03/10/2022 09/10/2022
מכרז פנימי מס' 76/2022 למועצה המקומית דרוש/ה עובד/ת לאיוש משרת אב בית בבית ספר תיכון מכרזי כוח אדם פנימי 09/02/2022 23/02/2022
מכרז פנימי / חיצוני מס' 55/2021 דרוש/ה מזכירה באגף שפע מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 09/02/2022 23/02/2022
מכרז פנימי מספר 140/2022 – מנהל/ת מחלקת הסעים באגף החינוך מכרזי כוח אדם פנימי 15/09/2022 29/09/2022
מכרז פומבי מס' 138/2022: רכז תחום במרכז קהילתי אור אזרחים ותיקים מכרזי כוח אדם פומבי 14/09/2022 28/09/2022
מודעת דרושים מס' 12/2022: עו"ס אזרחים ותיקים רכזת קהילה לדורות מכרזי כוח אדם 14/09/2022 28/09/2022
מכרז פמבי מס' 136/2022 מנהל מחלקת מכרזים והתקשרויות במועצה המקומית פרדס חנה-כרכור מכרזי כוח אדם פומבי 12/09/2022 25/09/2022
מכרז פומבי מס' 135/2022 מנהל מחלקת מבני ציבור במועצה מקומית פרדס-חנה-כרכור מכרזי כוח אדם פומבי 12/09/2022 25/09/2022
מכרז פומבי מס' 134/2022 חשב היטלי פיתוח במועצה המקומית פרדס-חנה-כרכור מכרזי כוח אדם פומבי 12/09/2022 25/09/2022
מכרז פומבי מספר 137/2022 אב בית אחראי תחזוקה בבית ספר במועצה מקומית פרדס-חנה-כרכור מכרזי כוח אדם פומבי 12/09/2022 25/09/2022
מכרז פומבי מספר 133/2022 – רכז תפעול במחלקת מים וביוב במועצה המקומית פרדס-חנה-כרכור מכרזי כוח אדם פומבי 12/09/2022 25/09/2022
מכרז פנימי / פומבי מספר 132/2022 – רכז/ת רישוי עסקים במועצה המקומית פרדס-חנה-כרכור מכרזי כוח אדם פומבי 07/09/2022 21/09/2022
מודעת דרושים מס' 11/2022 עוזר/ת לראש המועצה המקומית פרדס חנה כרכור מכרזי כוח אדם 01/09/2022 15/09/2022
מודעת דרושים מס' 10/2022 – עוזר/ת למנכ"ל המועצה המקומית פרדס-חנה-כרכור מכרזי כוח אדם 31/08/2022 15/09/2022
מודעת דרושים מס' 10/2022 - לתפקיד סייע צמוד/ רפואי / שילוב בגני הילדים ובבתי הספר מכרזי כוח אדם 29/08/2022 05/09/2022
מכרז פנימי מספר 130/2022 – מנהל מחלקת מכרזים והתקשרויות מכרזי כוח אדם פנימי 24/08/2022 08/09/2022
מכרז פנימי מס׳ 131/2022 – רכז תפעול במחלקת מים וביוב מכרזי כוח אדם פנימי 24/08/2022 08/09/2022
מכרז פנימי מס' 128/2022 - חשב היטלי פיתוח מכרזי כוח אדם פנימי 24/08/2022 08/09/2022
מכרז פנימי מס' 126/2022 – מנהל מחלקת מבני ציבור מכרזי כוח אדם פנימי 24/08/2022 08/09/2022
מכרז פנימי/ פומבי מספר 124/2022 – מנהל יחידת הגיל הרך מכרזי כוח אדם פומבי 22/08/2022 05/09/2022
מודעת דרושים מס' 10/2022 – עוזר למנכ"ל המועצה המקומית פרדס-חנה-כרכור מכרזי כוח אדם 22/08/2022 04/09/2022
מכרז פנימי מספר 122/2022 – אב בית אחראי תחזוקה בבית ספר במועצה מכרזי כוח אדם פנימי 16/08/2022 30/08/2022
מודעת דרושים מס' 08/2022 עו"ס משפחה מכרזי כוח אדם 16/08/2022 30/08/2022
מכרז פומבי מס' 117/2022 – פסיכולוגים חינוכיים בשירות הפסיכולוגי מכרזי כוח אדם פומבי 16/08/2022 30/08/2022
מכרז פומבי מספר 125/2022 לתפקיד: קב"ט מוסדות חינוך וממונה בטיחות במוסדות חינוך מכרזי כוח אדם פומבי 15/08/2022 25/08/2022
מכרז פומבי מס' 123/2022: מזכירת אגף לשירותי רווחה וקהילה. מכרזי כוח אדם פומבי 10/08/2022 23/08/2022
מכרז פנימי מספר 107/2022 לתפקיד: רכזת אדמיניסטרציה באגף הכספים מכרזי כוח אדם פנימי 09/08/2022 24/08/2022
מודעת דרושים מס' 6/2022 – עוזר למנכ"ל המועצה מכרזי כוח אדם 04/08/2022 18/08/2022
מכרז פנימי מס' 121/2022 - רכזת כח אדם, נוכחות ורווחת עובדים באגף לניהול ההון האנושי מכרזי כוח אדם פנימי 04/08/2022 18/08/2022
מכרז מס' 5/2022 - סייעות בגני ילדים מקומית פרדס חנה כרכור מכרזי כוח אדם 02/08/2022 16/08/2022
מכרז פנימי מספר 119/2022 קב"ט מוסדות חינוך וממונה בטיחות במוסדות חינוך מכרזי כוח אדם פנימי 31/07/2022 14/08/2022
מכרז פומבי מספר 115/2022 – לתפקיד: מנהל מחלקת גנים ונוף מכרזי כוח אדם פומבי 24/07/2022 07/08/2022
מכרז פנימי מס' 111/2022 - לתפקיד: מזכירת האגף לשירותי הרווחה והקהילה מכרזי כוח אדם פנימי 20/07/2022 03/08/2022
מכרז פומבי מס' 110/2022 רכז חוזים מכרזי כוח אדם פומבי 18/07/2022 02/08/2022
מכרז פומבי מס' 114/2022 מנהל מרכז קהילתי אזרחים ותיקים מכרזי כוח אדם 18/07/2022 02/08/2022
מכרז פומבי מס' 106/2022 – פקח סביבתי מכרזי כוח אדם 18/07/2022 02/08/2022
מכרז פומבי מס' 118/2022 – סייעות כיתתיות בחינוך מיוחד מכרזי כוח אדם פומבי 18/07/2022 02/08/2022
מכרז פומבי מס' 113/2022 – פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני(שיטור עירוני) מכרזי כוח אדם פומבי 18/07/2022 02/08/2022
דרושים מס' 01/2022 עו"ס משפחה מכרזי כוח אדם 18/07/2022 02/08/2022
דרושים מס' 04/2022 - לתפקיד סייע צמוד/ רפואי / שילוב בגני הילדים ובבתי הספר מכרזי כוח אדם 18/07/2022 02/08/2022
דרושים מס' 02/2022 עובד שכונתי (80%) מכרזי כוח אדם 18/07/2022 02/08/2022
דרושים מס' 03/2022 עובד שכונתי מכרזי כוח אדם 18/07/2022 02/08/2022
קצין ביטחון מוסדות החינוך מכרזי כוח אדם 17/07/2022 17/07/2022
מכרז פנימי / פומבי מס' 108/2022 - לתפקיד "עובד מינהל וזכאות" מכרזי כוח אדם פומבי 07/07/2022 21/07/2022
מכרז פומבי מס' 102/2022 מנהל/ת מחלקת גנים ונוף מכרזי כוח אדם פומבי 21/06/2022 05/07/2022
מכרז פומבי מס' 100/2022 מנהל/ת מחלקת גנים ונוף מכרזי כוח אדם פומבי 12/06/2022 15/06/2022
מכרז פנימי 101/2022: מזכירת שירותי חירום במחלקת חירום ובטחון מכרזי כוח אדם פנימי 08/06/2022 22/06/2022
מכרז פנימי - /103/2022: דרוש/ה רכז/ת מרכז קהילתי אור מכרזי כוח אדם פנימי 06/06/2022 20/06/2022
מכרז פנימי - 99/2022: מנהל/ת מחלקת חירום ובטחון מכרזי כוח אדם פנימי 01/06/2022 15/06/2022
מכרז פומבי – 102/2022: פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני מכרזי כוח אדם פומבי 01/06/2022 15/06/2022
מכרז פומבי – 93/2022: אגרונום מכרזי כוח אדם פומבי 01/06/2022 15/06/2022
מכרז פנימי - 99/2022: מנהל/ת מחלקת חירום ובטחון מכרזי כוח אדם פנימי 01/06/2022 15/06/2022
דרוש/ה עובד/ת לאיוש משרת עו"ס אזרחים ותיקים מכרזי כוח אדם 22/05/2022 06/06/2022
מכרז פנימי מס' 91/2022 מזכירה במחלקת פיקוח ואכיפה והשיטור העירוני מכרזי כוח אדם פנימי 26/04/2022 10/05/2022
מכרז פומבי / 94/2022 דרוש/ה עובד/ת לאיוש משרת פקח סביבתי מכרזי כוח אדם פומבי 14/04/2022 27/04/2022
מכרז פנימי מס' 87/2022: מנהל/ת מחלקת חניה וממונה פניות הציבור מכרזי כוח אדם פנימי 13/04/2022 27/04/2022
דרוש/ה מנהל/ת מוקד עירוני מכרזי כוח אדם 13/04/2022 27/04/2022
מכרז פנימי מס' 86/2022: מזכירה במחלקת מים וביוב מכרזי כוח אדם פנימי 13/04/2022 27/04/2022
מכרז פומבי / 96/2022 למועצה המקומית דרוש/ה כלכלן/ית באגף הכספים מכרזי כוח אדם פומבי 05/04/2022 24/04/2022
מכרז פומבי / 95/2022 מנהל/ת מחלקת הנהלת חשבונות מכרזי כוח אדם פומבי 05/04/2022 06/06/2022
מכרז פומבי 74/2022: דרוש/ה רכז חוזים מכרזי כוח אדם פומבי 03/04/2022 17/04/2022
מכרז פומבי מס' 92/2022: בודק בקשות להיתרי בניה מכרזי כוח אדם פומבי 23/03/2022 06/04/2022
מכרז פנימי 81/2022: דרוש/ה פקח סביבתי מכרזי כוח אדם פנימי 13/03/2022 27/03/2022
מכרז פומבי 90/2022: דרוש/ה אחראי משמרת במוקד העירוני מכרזי כוח אדם פומבי 13/03/2022 27/03/2022
מכרז פנימי / חיצוני מס' 79/2022 מנהל/ת מחלקת גינון ונוף מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 06/03/2022 13/03/2022
דרוש/ה למילוי מקום: מנהל/ת מוקד עירוני מכרזי כוח אדם 06/03/2022 20/03/2022
מכרז פנימי /חיצוני מס' 80/2022 דרוש/ה עובד/ת סייע כיתתי בחינוך המיוחד מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 02/03/2022 16/03/2022
מכרז פנימי מס' 78/2022 דרוש/ה עובד/ת בודק בקשות להיתרי בניה מכרזי כוח אדם פנימי 02/03/2022 02/03/2022
מכרז פנימי /חיצוני מס' 83/2022 דרוש/ה משרת אב בית בבית ספר תיכון מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 02/03/2022 16/03/2022
מכרז פנימי/חיצוני 82/2022 דרוש/ה עובד/ת לאיוש משרת מנהל/ת יחידת פרויקטים הנדסיים מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 02/03/2022 16/03/2022
מכרז פנימי / חיצוני - 79/2022: מנהל/ת מחלקת גינון ונוף מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 27/02/2022 13/03/2022
מנהל/ת מחלקת הפיקוח והאכיפה והשיטור העירוני – 70/2022 מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 13/02/2022 27/02/2022
דרוש/ה עובד/ת מרכז מדור מינהל, חשבות ואדמיניסטרציה באגף לשירותי רווחה וקהילה מכרזי כוח אדם 07/02/2022 21/02/2022
מכרז פנימי מס' 71/2022 – אחמ"ש מוקד עירוני מכרזי כוח אדם פנימי 07/02/2022 14/02/2022
מכרז פנימי מס' 60/2021 – מנהל מחלקת פרויקטים הנדסיים מכרזי כוח אדם פנימי 07/02/2022 21/02/2022
מכרז פנימי מס' 72/2022 – מזכירת בית ספר יסודי מכרזי כוח אדם פנימי 07/02/2022 21/02/2022
מכרז פנימי / חיצוני מס' 64/2022 – מנהל/ת אגף הון אנושי מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 07/02/2022 21/02/2022
מכרז 50/2021: דרוש/ה מנהלנית בית ספר יסודי. מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 16/01/2022 20/01/2022
מכרז פנימי / חיצוני - 63/2021 דרוש/ה עובד/ת לאיוש משרת: מנהל/ת מחלקת חינוך על יסודי מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 06/01/2022 21/01/2022
מכרז פנימי / חיצוני מס' 26/2021: רכז/ת תפעול במחלקת מים וביוב מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 28/12/2021 04/01/2022
מכרז פנימי / חיצוני מס' 62/2021: מנהל/ת מחלקת נכסים מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 28/12/2021 11/01/2022
מכרז פנימי / חיצוני מס' 63/2021: מנהל/ת מחלקת חינוך על יסודי מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 28/12/2021 04/01/2022
מכרז פנימי / חיצוני מס' 54/2021: מנהל/ת מחלקת גנים ונוף מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 28/12/2021 04/01/2022
מכרז פנימי/חיצוני – 41/2021 – ממונה אגרות והיטלי פיתוח מכרזי כוח אדם חיצוני 14/12/2021 28/12/2021
מכרז פנימי מס' 53/2021 – מנהל/ת מחלקת חינוך על יסודי מכרזי כוח אדם פנימי 12/12/2021 26/12/2021
מכרז פנימי מס' 56/2021 – מנהל/ת יישובי למאבק באלימות, סמים ואלכוהול 05/12/2021 19/12/2021
מכרז פנימי 46/2021– מנהל מחלקת הפיקוח והאכיפה והשיטור העירוני מכרזי כוח אדם פנימי 30/11/2021 14/12/2021
מכרז פנימי / חיצוני – 52/2021 – מוקדנים למוקד עירוני ומוקד רואה. מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 30/11/2021 14/12/2021
מכרז פנימי / חיצוני – 50/2021 – מנהלן/ית בית ספר מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 30/11/2021 14/12/2021
מכרז פנימי/ חיצוני מס' 51/2021 דרוש/ה אב בית בבית ספר יסודי מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 29/11/2021 13/12/2021
מכרז פנימי/חיצוני 2021/ 18: דרוש/ה עובד/ת לאיוש משרת אגרונום - הארכה מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 09/11/2021 18/11/2021
מכרז פנימי – 45/2021: דרוש/ה עובד/ת לאיוש משרת מנהלן/ית בית ספר מכרזי כוח אדם פנימי 09/11/2021 14/11/2021
מכרז פנימי / חיצוני 07/2021 – הארכה – רכז/ת סיירת הורים 50% משרה. מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 07/11/2021 14/11/2021
דרוש/ה עו"ס משפחה באגף לשירותי רווחה וקהילה מכרזי כוח אדם 11/10/2021 24/10/2021
דרוש/ה עו"ס מרכז/ת מרכז מיצוי זכויות וגישור בקהילה מכרזי כוח אדם 11/10/2021 24/10/2021
דרוש/ה עו"ס להפעלת התוכניות "בשביל המיטיב" מכרזי כוח אדם 11/10/2021 24/10/2021
מכרז פנימי/חיצוני מס' 40/2021: מנהל מדור גזם ואשפה מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 10/10/2021 24/10/2021
מכרז פנימי/חיצוני מס' 33/2021: עוזר/ת אדמיניסטרטיבית לאגף שפ"ע מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 23/08/2021 02/09/2021
מכרז פנימי מס' 38/2021: רכז/ת רישוי עסקים - 50% משרה מכרזי כוח אדם פנימי 23/08/2021 02/09/2021
מכרז פנימי/חיצוני מס' 37/2021: מנהל/ת מחלקת תרבות, אומנות וספורט מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 23/08/2021 02/09/2021
דרוש/ה עו"ס להפעלת התוכנית "בשביל המיטיב" מכרזי כוח אדם 09/08/2021 22/08/2021
דרוש/ה עובד/ת שכונה מכרזי כוח אדם 09/08/2021 22/08/2021
דרוש/ה מנהל/ת מרכז למשפחה מכרזי כוח אדם 09/08/2021 22/08/2021
דרוש/ה עו"ס אזרחים ותיקים מכרזי כוח אדם 09/08/2021 22/08/2021
מכרז פנימי חיצוני מס' 34/2021: קצין/ת ביקור סדיר 100% מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 05/08/2021 02/09/2021
מכרז פנימי/חיצוני מס' 35/2021: משרת קצין/ת ביקור סדיר 50% מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 05/08/2021 02/09/2021
מכרז פנימי/חיצוני מס' 36/2021: משרת אם/אב בית במועצה מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 05/08/2021 02/09/2021
לבית ספר תיכון רימון האנתרופוסופי דרוש/ה מנהל/ת בית ספר מכרזי כוח אדם 02/08/2021 10/08/2021
מכרז מס' 26/2021 פנימי / חיצוני – הארכה – רכזת תפעול במחלקת ביוב ומים מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 01/08/2021 12/08/2021
מכרז מס' 18/2021 פנימי / חיצוני – הארכה – אגרונום מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 01/08/2021 12/08/2021
מכרז מס' 07/2021 פנימי / חיצוני – הארכה – רכזת סיירת הורים יישובי 50% משרה מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 02/08/2021 02/09/2021
מכרז מס' 32/2021 פנימי / חיצוני – הארכה – רכז/ת קיימות במסגרת המחלקה לאיכות הסביבה מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 01/08/2021 12/08/2021
דרוש/ה מנהל/ת לבית ספר תיכון רימון האנתרופוסופי בפרדס חנה כרכור מכרזי כוח אדם 19/07/2021 29/07/2021
מכרז פנימי/חיצוני מס' 26/2021: דרוש/ה מנהל/ת מחלקת ביוב ומים מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 18/07/2021 22/07/2021
מכרז פנימי/חיצוני מס' 27/2021: דרוש/ה מנהל/ת פרוייקטים באגף ההנדסה מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 18/07/2021 22/07/2021
מכרז פנימי מס' 17/2021: דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תברואה באגף שפ"ע מכרזי כוח אדם פנימי 12/07/2021 18/07/2021
מכרז פנימי מס' 22/2021: דרוש/ה עובד/ת לאיוש משרת אם/אב בית במועצה מכרזי כוח אדם פנימי 12/07/2021 18/07/2021
פכרז פנימי 27/2021: מנהל/ת פרוייקטים באגף ההנדסה מכרזי כוח אדם פנימי 06/07/2021 13/07/2021
מכרז פנימי/חיצוני 26/2021: רכז/ת תפעול במחלקת מים וביוב מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 06/07/2021 15/07/2021
דרושים – סטודנטים למשרת מוקדן/ית עירוני ומוקד רואה - הארכה מכרזי כוח אדם 06/07/2021 15/07/2021
מכרז פנימי 26/2021: מנהל/ת מחלקת ביוב ומים מכרזי כוח אדם פנימי 06/07/2021 13/07/2021
מכרז פנימי/חיצוני 24/2021: 5 פסיכולוג/ים חינוכי/ים במסגרת מחלקת שפ"ח מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 30/06/2021 13/07/2021
מכרז פנימי 19/2021: עוזר/ת אדמיניסטרטיבית לאגף שפ"ע מכרזי כוח אדם פנימי 30/06/2021 06/07/2021
מכרז פנימי 23/2021: פקח מסייע ביחידת האכיפה מכרזי כוח אדם פנימי 30/06/2021 22/07/2021
דרוש רכז/ת מענים – מגן זהב לאוכלוסייה הוותיקה מכרזי כוח אדם 21/06/2021 05/07/2021
מכרז פנימי /חיצוני 17/2021- מנהל/ת תרבות אומנות וספורט מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 21/06/2021 13/07/2021
מכרז פנימי/חיצוני 21/2021– ספרן/מידען במחלקת הספריות - הארכה מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 21/06/2021 15/07/2021
מכרז פנימי/חיצוני 20/2021– אחראית מדיה ותרבות בספריות - הארכה מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 21/06/2021 15/07/2021
מכרז פנימי 12/2021– מנהל/ת לשכת מנכ"ל מכרזי כוח אדם פנימי 15/06/2021 22/06/2021
מכרז חיצוני רכז/ת תפעול במחלקת מים וביוב מכרזי כוח אדם חיצוני 14/06/2021 24/06/2021
דרושים סטודנטים משרת מוקד/נית למוקד עירוני ומוקד רואה מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 13/06/2021 24/06/2021
דרושים סטודנטים למשרת מוקדן/ית עירוני ומוקד רואה מכרזי כוח אדם 01/06/2021 08/06/2021
מכרז פנימי 19/2021: עוזר/ת אדמיניסטרטיבית לאגף שפ"ע מכרזי כוח אדם פנימי 03/06/2021 10/06/2021
מכרז פנימי/חיצוני 19/2021 - עוזר/ת אדמיניסטרטיבית לאגף שפ"ע מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 02/06/2021 16/06/2021
מכרז פנימי/ חיצוני 18/2021 - דרוש/ה עובד/ת לאיוש משרת אגרונום מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 02/06/2021 22/07/2021
מכרז פנימי/חיצוני 13/2021 - הארכה איוש משרת חשב המועצה/מנהל מחלקה 27/05/2021 08/06/2021
עו"ס אזרחים ותיקים באגף לשירותי רווחה וקהילה 80% משרה 27/05/2021 08/06/2021
עו"ס בתחום המוגבלויות באגף לשירותי רווחה וקהילה 75% משרה 27/05/2021 08/06/2021
עו"ס מרכז/ת מרכז מיצוי זכויות וגישור בקהילה 27/05/2021 16/06/2021
עו"ס קהילתי באגף לשירותי רווחה 27/05/2021 16/06/2021
מכרז פנימי/חיצוני 07/2021 - רכז/ת סיירת הורים יישובי 50% משרה - הארכה מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 26/05/2021 08/06/2021
איוש משרה מ"מ חשבת שכר 100% משרה 23/05/2021 06/06/2021
מכרז פנימי 17/2021 - מנהל/ת מחלקת תרבות, אירועים וספורט פנימי 19/05/2021 02/06/2021
מכרז פנימי/חיצוני 16/2021 - מנהלן/נית בית ספר 09/05/2021 23/05/2021
מכרז פנימי/חיצוני 14/2021 - רכז/ת קיימות במסגרת המחלקה לאיכות הסביבה 09/05/2021 18/05/2021
מכרז פנימי/חיצוני 15/2021- חשב/ת היטלי פיתוח וחריגות בניה באגף הנדסה 09/05/2021 18/05/2021
עו"ס אזרחים ותיקים -80% משרה 03/05/2021 13/05/2021
עו"ס בתחום המוגבלויות – 75% משרה 03/05/2021 13/05/2021
עו"ס קהילתי באגף לשירותי רווחה וקהילה- 100% משרה 03/05/2021 13/05/2021
עו"ס מרכז/ת מרכז מיצוי זכויות וגישור - 50% משרה 03/05/2021 13/05/2021
מכרז חיצוני 03/2021 – מנהלת/ת אגף חינוך - הארכה חיצוני 22/04/2021 29/04/2021
מכרז חיצוני 03/2021 – מנהלת/ת אגף חינוך חיצוני 08/04/2021 21/04/2021
מכרז פנימי/חיצוני מס' 13/2021 – משרת חשב המועצה 17/03/2021 24/03/2021
מכרז חיצוני מס' 01/2021 – מזכירה במחלקת בתי הספר חיצוני 08/03/2021 16/03/2021
מכרז חיצוני מס' 34/2020 – קצין ביקור סדיר (קב"ס) – הארכה חיצוני 08/03/2021 16/03/2021
מכרז חיצוני מס' 05/2021 – מנהל רשת – הארכה חיצוני 08/03/2021 16/03/2021
מכרז - מנכ"ל מועצת פרדס חנה-כרכור 05/03/2021 18/03/2021
מכרז חיצוני מס' 04/2021 - מזכיר/ה ללשכת ראש המועצה חיצוני 04/03/2021 11/03/2021
מילוי מקום למשרת מנהלת אגף משאבי אנוש 01/03/2021 14/03/2021
מכרז חיצוני מס' 06/2021 - טכנאי/ת רשת- 100% משרה (הארכה) חיצוני 25/02/2021 04/03/2021
מכרז חיצוני מס' 07/2021 - רכז/ת סיירת הורים יישובי - 50% משרה (הארכה) חיצוני 25/02/2021 04/03/2021
מכרז חיצוני מס' 07/2021 - רכז/ת סיירת הורים יישובי- 50% משרה חיצוני 15/02/2021 22/02/2021
מכרז חיצוני מס' 06/2021 - טכנאי/ת רשת- 100% משרה חיצוני 10/02/2021 17/02/2021
מכרז חיצוני מס' 05/2021 - מנהל/ת רשת- 100% משרה חיצוני 10/02/2021 17/02/2021
מכרז חיצוני מס' 37/2020 - רכז/ת תפעול במחלקת מים וביוב - 100% משרה חיצוני 27/01/2021 03/02/2021
מכרז חיצוני מס' 35/2020 - מנהל/ת פרויקטים בהנדסה 100% משרה חיצוני 27/01/2021 03/02/2021
מכרז חיצוני מס' 34/2020 - קצין/ת ביקור סדיר 100% משרה (הארכה) חיצוני 27/01/2021 03/02/2021
רכז/ת הדרכה ומכרזים חיצוני 10/11/2020 10/12/2020
קצין/ת ביקור סדיר חיצוני 10/11/2020 10/12/2020
מזכיר/ה באגף החינוך חיצוני 10/11/2020 10/12/2020
מידען/ית תכנוני בודק/ת תכניות בניין עיר ובקשות להיתר חיצוני 10/11/2020 18/11/2020
מזכיר/ה במחלקת פיקוח ואכיפה חיצוני 10/11/2020 18/11/2020
מנהל/ת מוקד עירוני חיצוני 01/12/2020 10/12/2020
מכרז חיצוני 292020- מנהל/ת מוקד עירוני חיצוני 04/11/2020
מכרז חיצוני 24/2020 - משרת אב/אם בית בבית ספר כללי חיצוני 09/09/2020 17/09/2020
מכרז חיצוני 21/2020 - מזכיר/ה במחלקת בתי ספר כללי חיצוני 09/09/2020 17/09/2020
מכרז פנימי חיצוני 13/2020- מנהל מחלקת מכרזים- הארכה כללי חיצוני 20/08/2020 30/08/2020
מכרז חיצוני / פנימי 19/2020 - 6 פסיכולוגים חינוכי/ם במסגרת מחלקת שפ"ח כללי חיצוני 05/08/2020 20/08/2020
מכרז פנימי/חיצוני - מנהל/ת מחלקת מכרזים באגף הגזברות כללי חיצוני 03/08/2020 13/08/2020
מכרז חיצוני - משרת אם / אב בית - פרסום חוזר כללי חיצוני 03/08/2020 13/08/2020
פרסום מכרז חיצוני - מזכיר/ה בבית הראשונים כללי חיצוני 24/06/2020 05/07/2020
הארכת מכרז חיצוני מס' 4/2018 לאיוש משרת מזכיר/ה באגף רווחה וקהילה 13/04/2018 26/04/2018
הארכת מכרז חיצוני מס' 01/2018 לאיוש משרת קצין/ת ביקור סדיר (קב"ס) 16/03/2018 29/03/2018
מכרז חיצוני מס' 06/2018 לאיוש משרת ספרן/ית בספריות הציבוריות 16/03/2018 29/03/2018
מכרז חיצוני מס' 2/2018 לאיוש משרת מנהל/ת יחידת שכר 01/03/2018 13/03/2018
מכרז חיצוני מס' 4/2018 לאיוש משרת מזכיר/ה באגף רווחה וקהילה 22/02/2018 01/03/2018
מכרז חיצוני מס' 26/2017 הארכה לאיוש משרת רכז/ת חיילים משוחררים במרכז צעירים 01/02/2018 15/02/2018
מכרז חיצוני מס' 26/2017 לאיוש משרת רכז/ת חיילים משוחררים במרכז צעירים. 30/11/2017 14/11/2017
מכרז חיצוני 3/2018 לאיוש עובד תחזוקה במחלקת תפעול 08/02/2018 22/02/2018
דרוש/ה עובד/ת עצמאי/ת לאיוש תפקיד פרויקטור מלווה עולים 01/04/2018 20/04/2018
מכרז חיצוני 2017/03 - למזכיר/ה במחלקת פיקוח ואכיפה כללי חיצוני 16/07/2017 27/07/2017
מכרז חיצוני 2017/15 לרכז/ת קיימות במסגרת המחלקה לאיכות הסביבה, פיקוח ואכיפה כללי חיצוני 16/07/2017 27/07/2017
מכרז חיצוני 2017/14 למנהל/ת מרכז צעירים כללי חיצוני 16/07/2017 27/07/2017
מכרז חיצוני 2017/07 לחשב/ת שכר כללי חיצוני 16/07/2017 27/07/2017
מכרז חיצוני מס' 19/2017 לאיוש משרת פקח/ית לאכיפת חוקי עזר עירוניים 28/09/2017 15/10/2017
מכרז חיצוני מס' 21/2017 לאיוש מישרת מנהל/ת המרכז לגיל הרך באגף החינוך 12/11/2017 01/12/2017
מכרז חיצוני מס' 25/2017 לאיוש 3 עובדים למשרת ספרן/ית בספריות הציבוריות 24/11/2017 07/12/2017
מכרז חיצוני מס' 22/2017 לאיוש משרת מזכיר/ה במרכז לגיל הרך 24/11/2017 07/12/2017
מכרז חיצוני מס' 24/2017 לאיוש משרת רכז/ת משאבי אנוש לתחום החינוך במחלקת משאבי אנוש 24/11/2017 07/12/2017
מכרז חיצוני מס' 27/2017 לאיוש משרת רכז/ת משאבי אנוש 30/11/2017 14/12/2017
מכרז חיצוני מס' 28/2017 לאיוש משרת אגרונום 21/12/2017 04/01/2018
מכרז חיצוני מס' 29/2017 לאיוש משרת מנהל/ת חשבונות 21/12/2017 04/01/2018
מכרז חיצוני מס' 31/2017 לאיוש משרת מנהל/ת מחלקת מים וביוב 19/01/2018 01/02/2018
מכרז חיצוני מס' 2/2018 לאיוש משרת מנהל/ת יחידת שכר 19/01/2018 01/02/2018
מכרז חיצוני מס' 1/2018 לאיוש משרת קצין/ת ביקור סדיר (קב"ס) 19/01/2018 01/02/2018

חזור לדרושים כעת