בכל הגשת מועמדות למכרזי כ"א נדרש לצרף שאלון פרטים אישיים ממולא ע"י המתמודד.

 

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פנימי/חיצוני מס' 33/2021: עוזר/ת אדמיניסטרטיבית לאגף שפ"ע מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 23/08/2021 02/09/2021
מכרז פנימי מס' 38/2021: רכז/ת רישוי עסקים - 50% משרה מכרזי כוח אדם פנימי 23/08/2021 02/09/2021
מכרז פנימי/חיצוני מס' 37/2021: מנהל/ת מחלקת תרבות, אומנות וספורט מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 23/08/2021 02/09/2021
דרוש/ה עו"ס להפעלת התוכנית "בשביל המיטיב" מכרזי כוח אדם 09/08/2021 22/08/2021
דרוש/ה עובד/ת שכונה מכרזי כוח אדם 09/08/2021 22/08/2021
דרוש/ה מנהל/ת מרכז למשפחה מכרזי כוח אדם 09/08/2021 22/08/2021
דרוש/ה עו"ס אזרחים ותיקים מכרזי כוח אדם 09/08/2021 22/08/2021
מכרז פנימי חיצוני מס' 34/2021: קצין/ת ביקור סדיר 100% מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 05/08/2021 02/09/2021
מכרז פנימי/חיצוני מס' 35/2021: משרת קצין/ת ביקור סדיר 50% מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 05/08/2021 02/09/2021
מכרז פנימי/חיצוני מס' 36/2021: משרת אם/אב בית במועצה מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 05/08/2021 02/09/2021
לבית ספר תיכון רימון האנתרופוסופי דרוש/ה מנהל/ת בית ספר מכרזי כוח אדם 02/08/2021 10/08/2021
מכרז מס' 26/2021 פנימי / חיצוני – הארכה – רכזת תפעול במחלקת ביוב ומים מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 01/08/2021 12/08/2021
מכרז מס' 18/2021 פנימי / חיצוני – הארכה – אגרונום מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 01/08/2021 12/08/2021
מכרז מס' 07/2021 פנימי / חיצוני – הארכה – רכזת סיירת הורים יישובי 50% משרה מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 02/08/2021 02/09/2021
מכרז מס' 32/2021 פנימי / חיצוני – הארכה – רכז/ת קיימות במסגרת המחלקה לאיכות הסביבה מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 01/08/2021 12/08/2021
דרוש/ה מנהל/ת לבית ספר תיכון רימון האנתרופוסופי בפרדס חנה כרכור מכרזי כוח אדם 19/07/2021 29/07/2021
מכרז פנימי/חיצוני מס' 26/2021: דרוש/ה מנהל/ת מחלקת ביוב ומים מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 18/07/2021 22/07/2021
מכרז פנימי/חיצוני מס' 27/2021: דרוש/ה מנהל/ת פרוייקטים באגף ההנדסה מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 18/07/2021 22/07/2021
מכרז פנימי מס' 17/2021: דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תברואה באגף שפ"ע מכרזי כוח אדם פנימי 12/07/2021 18/07/2021
מכרז פנימי מס' 22/2021: דרוש/ה עובד/ת לאיוש משרת אם/אב בית במועצה מכרזי כוח אדם פנימי 12/07/2021 18/07/2021
פכרז פנימי 27/2021: מנהל/ת פרוייקטים באגף ההנדסה מכרזי כוח אדם פנימי 06/07/2021 13/07/2021
מכרז פנימי/חיצוני 26/2021: רכז/ת תפעול במחלקת מים וביוב מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 06/07/2021 15/07/2021
דרושים – סטודנטים למשרת מוקדן/ית עירוני ומוקד רואה - הארכה מכרזי כוח אדם 06/07/2021 15/07/2021
מכרז פנימי 26/2021: מנהל/ת מחלקת ביוב ומים מכרזי כוח אדם פנימי 06/07/2021 13/07/2021
מכרז פנימי/חיצוני 24/2021: 5 פסיכולוג/ים חינוכי/ים במסגרת מחלקת שפ"ח מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 30/06/2021 13/07/2021
מכרז פנימי 19/2021: עוזר/ת אדמיניסטרטיבית לאגף שפ"ע מכרזי כוח אדם פנימי 30/06/2021 06/07/2021
מכרז פנימי 23/2021: פקח מסייע ביחידת האכיפה מכרזי כוח אדם פנימי 30/06/2021 22/07/2021
דרוש רכז/ת מענים – מגן זהב לאוכלוסייה הוותיקה מכרזי כוח אדם 21/06/2021 05/07/2021
מכרז פנימי /חיצוני 17/2021- מנהל/ת תרבות אומנות וספורט מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 21/06/2021 13/07/2021
מכרז פנימי/חיצוני 21/2021– ספרן/מידען במחלקת הספריות - הארכה מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 21/06/2021 15/07/2021
מכרז פנימי/חיצוני 20/2021– אחראית מדיה ותרבות בספריות - הארכה מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 21/06/2021 15/07/2021
מכרז פנימי 12/2021– מנהל/ת לשכת מנכ"ל מכרזי כוח אדם פנימי 15/06/2021 22/06/2021
מכרז חיצוני רכז/ת תפעול במחלקת מים וביוב מכרזי כוח אדם חיצוני 14/06/2021 24/06/2021
דרושים סטודנטים משרת מוקד/נית למוקד עירוני ומוקד רואה מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 13/06/2021 24/06/2021
דרושים סטודנטים למשרת מוקדן/ית עירוני ומוקד רואה מכרזי כוח אדם 01/06/2021 08/06/2021
מכרז פנימי 19/2021: עוזר/ת אדמיניסטרטיבית לאגף שפ"ע מכרזי כוח אדם פנימי 03/06/2021 10/06/2021
מכרז פנימי/חיצוני 19/2021 - עוזר/ת אדמיניסטרטיבית לאגף שפ"ע מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 02/06/2021 16/06/2021
מכרז פנימי/ חיצוני 18/2021 - דרוש/ה עובד/ת לאיוש משרת אגרונום מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 02/06/2021 22/07/2021
מכרז פנימי/חיצוני 13/2021 - הארכה איוש משרת חשב המועצה/מנהל מחלקה 27/05/2021 08/06/2021
עו"ס אזרחים ותיקים באגף לשירותי רווחה וקהילה 80% משרה 27/05/2021 08/06/2021
עו"ס בתחום המוגבלויות באגף לשירותי רווחה וקהילה 75% משרה 27/05/2021 08/06/2021
עו"ס מרכז/ת מרכז מיצוי זכויות וגישור בקהילה 27/05/2021 16/06/2021
עו"ס קהילתי באגף לשירותי רווחה 27/05/2021 16/06/2021
מכרז פנימי/חיצוני 07/2021 - רכז/ת סיירת הורים יישובי 50% משרה - הארכה מכרזי כוח אדם פנימי/חיצוני 26/05/2021 08/06/2021
איוש משרה מ"מ חשבת שכר 100% משרה 23/05/2021 06/06/2021
מכרז פנימי 17/2021 - מנהל/ת מחלקת תרבות, אירועים וספורט פנימי 19/05/2021 02/06/2021
מכרז פנימי/חיצוני 16/2021 - מנהלן/נית בית ספר 09/05/2021 23/05/2021
מכרז פנימי/חיצוני 14/2021 - רכז/ת קיימות במסגרת המחלקה לאיכות הסביבה 09/05/2021 18/05/2021
מכרז פנימי/חיצוני 15/2021- חשב/ת היטלי פיתוח וחריגות בניה באגף הנדסה 09/05/2021 18/05/2021
עו"ס אזרחים ותיקים -80% משרה 03/05/2021 13/05/2021
עו"ס בתחום המוגבלויות – 75% משרה 03/05/2021 13/05/2021
עו"ס קהילתי באגף לשירותי רווחה וקהילה- 100% משרה 03/05/2021 13/05/2021
עו"ס מרכז/ת מרכז מיצוי זכויות וגישור - 50% משרה 03/05/2021 13/05/2021
מכרז חיצוני 03/2021 – מנהלת/ת אגף חינוך - הארכה חיצוני 22/04/2021 29/04/2021
מכרז חיצוני 03/2021 – מנהלת/ת אגף חינוך חיצוני 08/04/2021 21/04/2021
מכרז פנימי/חיצוני מס' 13/2021 – משרת חשב המועצה 17/03/2021 24/03/2021
מכרז חיצוני מס' 01/2021 – מזכירה במחלקת בתי הספר חיצוני 08/03/2021 16/03/2021
מכרז חיצוני מס' 34/2020 – קצין ביקור סדיר (קב"ס) – הארכה חיצוני 08/03/2021 16/03/2021
מכרז חיצוני מס' 05/2021 – מנהל רשת – הארכה חיצוני 08/03/2021 16/03/2021
מכרז - מנכ"ל מועצת פרדס חנה-כרכור 05/03/2021 18/03/2021
מכרז חיצוני מס' 04/2021 - מזכיר/ה ללשכת ראש המועצה חיצוני 04/03/2021 11/03/2021
מילוי מקום למשרת מנהלת אגף משאבי אנוש 01/03/2021 14/03/2021
מכרז חיצוני מס' 06/2021 - טכנאי/ת רשת- 100% משרה (הארכה) חיצוני 25/02/2021 04/03/2021
מכרז חיצוני מס' 07/2021 - רכז/ת סיירת הורים יישובי - 50% משרה (הארכה) חיצוני 25/02/2021 04/03/2021
מכרז חיצוני מס' 07/2021 - רכז/ת סיירת הורים יישובי- 50% משרה חיצוני 15/02/2021 22/02/2021
מכרז חיצוני מס' 06/2021 - טכנאי/ת רשת- 100% משרה חיצוני 10/02/2021 17/02/2021
מכרז חיצוני מס' 05/2021 - מנהל/ת רשת- 100% משרה חיצוני 10/02/2021 17/02/2021
מכרז חיצוני מס' 37/2020 - רכז/ת תפעול במחלקת מים וביוב - 100% משרה חיצוני 27/01/2021 03/02/2021
מכרז חיצוני מס' 35/2020 - מנהל/ת פרויקטים בהנדסה 100% משרה חיצוני 27/01/2021 03/02/2021
מכרז חיצוני מס' 34/2020 - קצין/ת ביקור סדיר 100% משרה (הארכה) חיצוני 27/01/2021 03/02/2021
רכז/ת הדרכה ומכרזים חיצוני 10/11/2020 10/12/2020
קצין/ת ביקור סדיר חיצוני 10/11/2020 10/12/2020
מזכיר/ה באגף החינוך חיצוני 10/11/2020 10/12/2020
מידען/ית תכנוני בודק/ת תכניות בניין עיר ובקשות להיתר חיצוני 10/11/2020 18/11/2020
מזכיר/ה במחלקת פיקוח ואכיפה חיצוני 10/11/2020 18/11/2020
מנהל/ת מוקד עירוני חיצוני 01/12/2020 10/12/2020
מכרז חיצוני 292020- מנהל/ת מוקד עירוני חיצוני 04/11/2020
מכרז חיצוני 24/2020 - משרת אב/אם בית בבית ספר כללי חיצוני 09/09/2020 17/09/2020
מכרז חיצוני 21/2020 - מזכיר/ה במחלקת בתי ספר כללי חיצוני 09/09/2020 17/09/2020
מכרז פנימי חיצוני 13/2020- מנהל מחלקת מכרזים- הארכה כללי חיצוני 20/08/2020 30/08/2020
מכרז חיצוני / פנימי 19/2020 - 6 פסיכולוגים חינוכי/ם במסגרת מחלקת שפ"ח כללי חיצוני 05/08/2020 20/08/2020
מכרז פנימי/חיצוני - מנהל/ת מחלקת מכרזים באגף הגזברות כללי חיצוני 03/08/2020 13/08/2020
מכרז חיצוני - משרת אם / אב בית - פרסום חוזר כללי חיצוני 03/08/2020 13/08/2020
פרסום מכרז חיצוני - מזכיר/ה בבית הראשונים כללי חיצוני 24/06/2020 05/07/2020
הארכת מכרז חיצוני מס' 4/2018 לאיוש משרת מזכיר/ה באגף רווחה וקהילה 13/04/2018 26/04/2018
הארכת מכרז חיצוני מס' 01/2018 לאיוש משרת קצין/ת ביקור סדיר (קב"ס) 16/03/2018 29/03/2018
מכרז חיצוני מס' 06/2018 לאיוש משרת ספרן/ית בספריות הציבוריות 16/03/2018 29/03/2018
מכרז חיצוני מס' 2/2018 לאיוש משרת מנהל/ת יחידת שכר 01/03/2018 13/03/2018
מכרז חיצוני מס' 4/2018 לאיוש משרת מזכיר/ה באגף רווחה וקהילה 22/02/2018 01/03/2018
מכרז חיצוני מס' 26/2017 הארכה לאיוש משרת רכז/ת חיילים משוחררים במרכז צעירים 01/02/2018 15/02/2018
מכרז חיצוני מס' 26/2017 לאיוש משרת רכז/ת חיילים משוחררים במרכז צעירים. 30/11/2017 14/11/2017
מכרז חיצוני 3/2018 לאיוש עובד תחזוקה במחלקת תפעול 08/02/2018 22/02/2018
דרוש/ה עובד/ת עצמאי/ת לאיוש תפקיד פרויקטור מלווה עולים 01/04/2018 20/04/2018
מכרז חיצוני 2017/03 - למזכיר/ה במחלקת פיקוח ואכיפה כללי חיצוני 16/07/2017 27/07/2017
מכרז חיצוני 2017/15 לרכז/ת קיימות במסגרת המחלקה לאיכות הסביבה, פיקוח ואכיפה כללי חיצוני 16/07/2017 27/07/2017
מכרז חיצוני 2017/14 למנהל/ת מרכז צעירים כללי חיצוני 16/07/2017 27/07/2017
מכרז חיצוני 2017/07 לחשב/ת שכר כללי חיצוני 16/07/2017 27/07/2017
מכרז חיצוני מס' 19/2017 לאיוש משרת פקח/ית לאכיפת חוקי עזר עירוניים 28/09/2017 15/10/2017
מכרז חיצוני מס' 21/2017 לאיוש מישרת מנהל/ת המרכז לגיל הרך באגף החינוך 12/11/2017 01/12/2017
מכרז חיצוני מס' 25/2017 לאיוש 3 עובדים למשרת ספרן/ית בספריות הציבוריות 24/11/2017 07/12/2017
מכרז חיצוני מס' 22/2017 לאיוש משרת מזכיר/ה במרכז לגיל הרך 24/11/2017 07/12/2017
מכרז חיצוני מס' 24/2017 לאיוש משרת רכז/ת משאבי אנוש לתחום החינוך במחלקת משאבי אנוש 24/11/2017 07/12/2017
מכרז חיצוני מס' 27/2017 לאיוש משרת רכז/ת משאבי אנוש 30/11/2017 14/12/2017
מכרז חיצוני מס' 28/2017 לאיוש משרת אגרונום 21/12/2017 04/01/2018
מכרז חיצוני מס' 29/2017 לאיוש משרת מנהל/ת חשבונות 21/12/2017 04/01/2018
מכרז חיצוני מס' 31/2017 לאיוש משרת מנהל/ת מחלקת מים וביוב 19/01/2018 01/02/2018
מכרז חיצוני מס' 2/2018 לאיוש משרת מנהל/ת יחידת שכר 19/01/2018 01/02/2018
מכרז חיצוני מס' 1/2018 לאיוש משרת קצין/ת ביקור סדיר (קב"ס) 19/01/2018 01/02/2018

חזור לדרושים כעת