שם המכרז תאריך פרסום המכרז תאריך הגשת המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 09/2022: לאספקת שירותים משפטיים בגביית חובות עבור המועצה תאריך פרסום המכרז: 23/06/2022 תאריך הגשת המכרז: 18/07/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 15/2022: לתפעול ואספקת כוח אדם למוקד עירוני (טלפוני וצופה) במועצה תאריך פרסום המכרז: 23/06/2022 תאריך הגשת המכרז: 18/07/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 20/2022: לאספקת ציוד מחשוב וציוד היקפי למוסדות חינוך וציבור ברחבי המועצה תאריך פרסום המכרז: 23/06/2022 תאריך הגשת המכרז: 18/07/2022
שם המכרז: מכרז פומבי 14/2022 לבחירת אדריכל לשירותי תכנון, ייעוץ ופיקוח עליון עבור הקמת בי"ס תיכון חדש בהיקף של 48 כיתות אם במתחם עומרים. תאריך פרסום המכרז: 09/05/2022 תאריך הגשת המכרז: 27/06/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 08/2022 לשירותי ענן פרטי מאובטח עבור מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור תאריך פרסום המכרז: 09/05/2022 תאריך הגשת המכרז: 04/07/2022
שם המכרז: מכרז פנימי / חיצוני מס' 55/2021 דרוש/ה מזכירה באגף שפע תאריך פרסום המכרז: 09/02/2022 תאריך הגשת המכרז:
שם המכרז: מכרז פנימי מס' 76/2022 למועצה המקומית דרוש/ה עובד/ת לאיוש משרת אב בית בבית ספר תיכון תאריך פרסום המכרז: 09/02/2022 תאריך הגשת המכרז:

עבור לארכיון המכרזים