שם המכרז תאריך פרסום המכרז תאריך הגשת המכרז
שם המכרז: בקשה לקבלת הצעת מחיר עבור רכז קהילה לעדה האתיופית תחת הרשות לביטחון קהילתי תאריך פרסום המכרז: 03/10/2022 תאריך הגשת המכרז: 13/10/2022
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר תחזוקת ושירות למתקני (דגם פואנטה) החזרת ספרים אוטומטים לספריה המתממשקות עם תוכנת עלי כותרת תאריך פרסום המכרז: 03/10/2022 תאריך הגשת המכרז: 13/10/2022
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר עבור תוכנית מספור מבנים וסקר שטח לרשות תאריך פרסום המכרז: 03/10/2022 תאריך הגשת המכרז: 13/10/2022
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי 23/2023 לשירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך מיוחד ורווחה במועצה ומחוץ למועצה (מכרז משלים). תאריך פרסום המכרז: 19/09/2022 תאריך הגשת המכרז: 06/10/2022
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי מס' 38/2022 לעבודות פיתוח שטחי גינון ציבוריים ברחבי המועצה תאריך פרסום המכרז: 15/09/2022 תאריך הגשת המכרז: 24/10/2022
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי מס' 18/2022 לאספקת גופי תאורה למאור ציבורי ושצ"פים בטכנולוגית לד ומערכת שליטה ובקרה לניהול מערך התאורה במועצה תאריך פרסום המכרז: 15/09/2022 תאריך הגשת המכרז: 31/10/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 11/2022 להתקנה, הקמה והפעלה של מערכת תאורת רחובות ושטחים ציבוריים בטכנולוגיית לד ומערכת שליטה ובקרה במועצה תאריך פרסום המכרז: 15/09/2022 תאריך הגשת המכרז: 31/10/2022

עבור לארכיון המכרזים